Uncategorized

Opieka całodobowa nad seniorem

Opieka nad seniorem 24 oferuje możliwość opieki nad starszymi oraz chorymi osobami w całym kraju. Oferta stanowi różne formy opieki, w tym opieka prywatna na godziny, całodobowa, prywatne i państwowe domy opieki, a także domowe oraz stacjonarne hospicja. Pomoc adresowana jest do osób starszych wymagających wsparcia, niepełnosprawnych, leżących z powodu choroby i nie tylko, a usługi świadczone są przez kompetentny zespół lekarski, pielęgnarek, opiekuńczy czy rehabilitanów. https://opiekanadseniorem24.pl